1. Tanımlar

Site: www.valoranthunter.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu Hesap Satış Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı

Satıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Alıcı tarafından talep edilen hizmetleri yerine getiren Kullanıcı

Hizmet: Boosterlar tarafından sunulan ve sitede bulunan bütün Hizmetler

 

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

2.1. Satış Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

2.2. Satış Sözleşmesi’nin kapsamı, Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Valorant Hunter tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

2.3. Satış Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Valorant Hunter tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 

3. Alıcı Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Alıcı, satın almak amacıyla ödeme yaptığı hizmeti yada hizmetleri yalnızca sitenin sunmuş olduğu iptal koşulları halinde iptal edebilir ya da hizmetten vazgeçebilir.

3.2. Alıcı, satın aldığı veya satın almaya hak kazandığı Hizmetler’in bedellerini, Güvenli Alışveriş Hizmet’ini (MADDE 5) kullanarak, Valorant Hunter tarafından yönetilen Güvenli Hesap’a, Alıcı ve Booster arasındaki taahüt edilen hizmet, Hizmet’in Booster tarafından tamamlanmasına kadar bloke edilmek üzere ödemenin yapılmasını temin edecektir.

3.3. Alıcı, hizmeti satın alması halinde 36 saat içerisinde atama yapılacağını ve bu süreçte beklemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4. Alıcı, Site üzerinde gerçekleşmekte olan hizmet alımının herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Booster’ın Hizmet’i yapmaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Valorant Hunter’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Valorant Hunter’dan, satın almaya çalıştığı Hizmet’in veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5. Alıcı, hizmet alımı sonrasında, oyun firması tarafından herhangi bir geçici veya kalıcı yasaklama, kısıtlanma, cezalandırılma gibi sorunlardan dolayı Site’nin sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6. Alıcı, taahhüt edilen Hizmet’in tamamlanması halinde Hizmet için ödenen ücretin Site kesintisi yapıldıktan sonra sistem tarafından Booster’a aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4. İptal ve İade Koşulları

4.1 Hizmetler: Sipariş onaylandıktan ve hizmet için booster ataması yapıldıktan sonra alınan hizmetler için geri ödeme/para iadesi yapmıyoruz. Booster’ın Hizmet’i tamamlamasına engel bir durum oluşması halinde Hizmet’in tamamlanan bölümü düşülerek kalan kısmı Alıcı’ya iade edilecektir. Hizmetlerimizi alırken veya hizmet esnasında sorun yaşıyorsanız, yardım almak için bizimle iletişime geçmenizi öneririz.

4.2. Riot Games tarafından yapılan hesap paylaşımı , 3.parti yazılım yasaklamalarından Valorant Hunter sorumlu değildir.

 

5. Güvenli Alışveriş Sistemi

5.1. Alıcı ve Booster, sanal bir hizmet platformu olarak yönetilen Site’de sağlanan Hizmet’lerden yararlanarak ve karşılıklı iradeleri ile, Hizmet’in fiyatı, nitelikleri ve teslim koşulları hakkında mutabakata varmaktadırlar.

5.2. Valorant Hunter yönetimi, hizmet alımı sürecinde, Hizmet bedelinin ödenmesi aşamasında, Alıcı ve Booster’a, Güvenli Alışveriş Sistemi içinde Hizmet sunmaktadır. Güvenli Alışveriş Sistemi, Booster’ı, hizmetin yapılması karşılığında bedeli tahsil edememe riskine karşı; Alıcı’yı da bedelin ödenmesine karşılık, hizmeti teslim alamama veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim alamama riskine karşı korumaktadır.

5.3. Güvenli Alışveriş Sistemi’nde, Alıcı ve Booster ticaretin tarafları olarak; Valorant Hunter ise, ödemelerin yönetimi açısından yer almaktadır. Valorant Hunter, Güvenli Hesap adı altında, banka nezdinde bir hesap açtırmaktadır. Güvenli Hesap, Alıcı ve Booster’dan hukuken bağımsız, güvenilir üçüncü kişi olarak, Valorant Hunter tarafından yönetilmektedir. Alım satım sürecine taraf olmayan Valorant Hunter, Alıcı ve Booster’ın talimatları ve Site üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler doğrultusunda, hizmet bedellerinin Güvenli Hesap’a girişlerini ve Güvenli Hesap’tan çıkışlarını yönetmektedir. Güvenli Hesap’a yatırılan ve Güvenli Hesap’ta tutulan mal bedellerinin mülkiyeti Valorant Hunter’a ait değildir.

5.4. Alıcı’lar, Booster’lar ile mutabık kaldıkları Hizmet bedellerini, Valorant Hunter yönetimindeki Güvenli Hesap’a yatırmakta, Güvenli Hesap’ın girişlerini Alıcı’ların yatırdıkları Hizmet bedelleri oluşturmaktadır. Güvenli Hesap’tan çıkışlar ise, Alıcı’ların talimatları doğrultusunda, Hizmet bedeli olarak Satıcı hesaplarına aktarılan tutarlar; hizmetin, Alıcı ile Booster arasında mutabık kalınan koşullara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde Alıcı’lara iade edilen Hizmet bedelleri ve Alıcı’ların talimatlarına istinaden yapılan Satıcı’lara ödeme aşamasında, Banka komisyonları ile Valorant Hunter Hizmet komisyonu olarak, Valorant Hunter hesabına aktarılan tutarlardan oluşmaktadır. Talimatlara istinaden yönetilmekte olan Güvenli Hesap, banka nezdinde tutulmakta ve tüm kayıtlar internet ortamında tesis edilmektedir.

 

5.5. Kullanıcı’lar, Güvenli Alışveriş Sistemi’nden ve Hizmet’lerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürünler’in satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin hepsinden, doğrudan ve/veya dolaylı olarak sorumludurlar. Satış ve işlemlerden doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden doğacak sorumlulukların hiçbirisi Valorant Hunter’a ait değildir.

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Bize Ulaşın

Bu Satış Sözleşmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bize ulaşın:

  • Email ile: admin@valoranthunter.com
Supportscreen tag
Sohbete Başla
Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim?